noiosszefogas@protonmail.com

DR. NOVÁK KATALIN KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKASSZONY, ÉS  TOVÁBBI NŐI KÖZJOGI MÉLTÓSÁGOK LEMONDÁSÁNAK ÜGYE KAPCSÁN!

Kiáltványunk nem politikai nyilatkozat, hanem felkiáltás a magyar közélet morális állapotának helyreállításáért.
Értékválsággal küzd emberi világunk és ennek egyik, de meghatározó oka a szent nőiség tendenciózus lealacsonyítása, és a nők kiűzetése a társadalmi közügyek gyakorlásából, mely folyamat már évszázadokra (évezredekre) nyúlik vissza. 

Dr. Novák Katalin elnök asszony lemondásának körülménye elgondolkodtató és számos komoly morális kérdést vet fel.
A köztársasági elnök Magyarország államfője, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. A Magyar Honvédség főparancsnoka, különleges jogrendet érintő döntéseket hozhat, feloszlathatja az országgyűlést is, stb.

Dr. Novák Katalin hazánk első női államfője, aki külső és belső kvalitásaiban is felülmúlja a mércét, idegen nyelveket beszél, hű az esküjéhez, van lelkiismerete. Ismeretes, hogy voltak olyan parlament által elfogadott törvényjavaslatok, amelyeket nem volt hajlandó aláírni, mint például azt a kastély-törvényt, amely ingyen magánkézbe adott volna állami tulajdonú, közpénzből felújított ingatlanokat, és érdemes lenne tovább kutatni azt is, hogy vajon még milyen ügyekben nem volt hajlandó kiszolgálni bizonyos érdekköröket!

Egy köztársasági elnök döntései érdekellentéteket szülhetnek. Az egyéni kegyelmezés jogát gyakorolva, nem tudhatjuk, hogy mennyiben hibázott, hiszen a felterjesztőknek és az alatta levő beosztottaknak is át kellett volna nézniük a háttér dokumentációt. Felvetődik a kérdés, hogy gyakorolt-e bárki is nyomást döntésére, döntéseire, mert lemondó beszédében többször is kiemelte szuverenitásának kérdését!

Mindemellett felháborító, hogy a hatályos jogi szabályozás megengedi, hogy egy ügy alapos kivizsgálása előtt, minősíthetetlen stílusban megjelenő lejárató média-megnyilatkozások személyi és egyéb szankciók nélkül maradhatnak, és az pedig botrányos, hogy a hatalomban levő közjogi méltóságokat nem védte meg ettől az államapparátus.

Bizonyos lejárató cikk mocskos címe fényévnyire van az igazságtól, de lenyomatot hagy az Interneten, eljutott más országokba, hazánk lejáratására alkalmas módon, megalázóan beáldozva nagyon is tiszteletre méltó női közjogi méltóságokat. Ki áll ki mellettük és az ártatlanság vélelme mellett, amíg nem tisztázottak a tények?

A kegyelmi döntés tavaly a pápa látogatás alkalmával történt, és vajon miért éppen most robbant ki a botrány? Miért mindig a magasan kvalifikált nőket és egyáltalán a nőket hagyja feláldozni a rendszer?
Még soha nem fordult elő, hogy ilyen szinten cserben hagyjanak közjogi méltóságokat. Ugyan miért nem állt ki mellettük testületileg az egész kormány?

Dr. Novák Katalin családügyi miniszterként és anyaként is bizonyított már. Elképzelhetetlen, hogy támogatná a pedofíliát.   A Női Összefogás Közösség maximálisan kiáll mellette! Ritka az olyan állami méltóság, aki bármire is azt merné mondani: hogy eddig és ne tovább! Hazaszeretet, becsület, az igazság melletti kiállás, bátorság, igazságosság, az esküjéhez való hűség jellemzi.

Dr. Varga Judit EU-s képviselőként, igazságügyi miniszterként és anyaként is több szinten bizonyította legmagasabb szintű magyar minőségét.

A szóban forgó 10 évvel ezelőtti pedofília-eset pedig azért történhetett meg, mert a mindenkori kormány, – az is, amelyik éppen nem állt ki a köztársasági elnök mellett, – mulasztásos jogsértést követett el nagyon hosszú ideje azzal, hogy az áldozatvédelem ügyében semmit nem tett. Volt bőven ideje és lehetősége arra, hogy foglalkozzon a legkiszolgáltatottabbak jogainak hathatós védelmével.
Nem tette, de vajon miért nem fontos ez? Magyarország nem írta alá az Isztambuli Egyezményt sem, amely az első jogilag kötelező erejű eszköz, ami „a nők elleni erőszak leküzdésének átfogó megközelítését és szabályozását teremti meg”, és a családon belüli erőszak megakadályozására, az áldozatok védelmére és az elkövetőkkel szembeni büntető eljárásra összpontosít.

Nem ismerhetjük az előzmények minden részletét, a kockákból pedig többféleképpen is ki lehet rakni egy képet, és ezzel akár vissza is lehet élni.
Az elnök asszonnyal történtek, valamint a többi miniszter és államtitkár hölgyek menesztésével kapcsolatosan joggal vetődik fel, hogy miért tűrjük, hogy a nők kárára elkövetett, gátlásokat nélkülöző verbális bántalmazás napjainkban az ún. kultúra részét képezze. Dr. Novák Katalin elnök asszony példáján ez most nagyon is élesen kirajzolódott. Mennyi vállalhatatlan és erkölcstelen verbális bántalmazást engedhetnek meg még maguknak a férfiak? Hol a határ? Ki vagy mi állíthatja meg ezt a társadalmilag szégyenletes tendenciát?  

A Női Összefogás Közösség kikéri magának a nők nevében, hogy a magyar sajtóban bármi fajta lealacsonyítás és dehonesztáló megnyilatkozás, úgy általában is a nőkkel kapcsolatosan a közbeszédbe kerülhessen!

Tekintve, hogy egy ilyen skandallum feltehetően nem is történhetett volna meg, ha a magyar parlament a gyermekvédelmi és áldozatvédelmi törvényt már korábban is körültekintőbben hozta volna meg, ezért a Női Összefogás Közösség kéri a Parlamentet, hogy ne fogadja el Dr. Novák Katalin és Dr. Varga Judit lemondását!

Amennyiben elfogadná, előállhatna akár az a helyzet is, hogy valaki ideiglenesen ellátva az elnöki posztot, eskü nélkül aláírhat, dönthet olyan ügyekben, ami népünknek esetleg visszafordíthatatlan károkat okozhatna. Továbbá olyan döntésmechanizmus feltételezésére is okot adhat, amely a lelkiismeretes és a tiszta morál mentén cselekvőket kiiktatja a rendszerből.

Nagyon aggályos a helyzet, sok a morális kérdőjel.

Követeljük a hazai közélet szereplőitől a sajtót is beleértve, a morális rend helyreállítását!
Elég a szexista politikai és közéleti propagandából, és elvárjuk, hogy legyenek büntethetőek a nőkre – különös tekintettel a közjogi feladatokat ellátó személyekre – tett nyilvános, szexista megnyilvánulások!

Legyen hatékonyan szankcionálható a verbális és egyéb bántalmazás, a nyilvánosság előtti bármilyen megalázó és becsületsértő, és bárki elleni bántalmazás!
A bántalmazottak és áldozatok érdekeinek védelmében törvénymódosításokat és hatékony anonim jelentési rendszer kidolgozását követeljük, mert gyermekeink és asszonyaink szellemi és lelki jólléte nemzetünk alapvető értékrendjét alkotó kincs kell hogy legyen!

Mi a Női Összefogás Közösség tagjai és szimpatizánsai e Morális Kiáltványunkkal közös állásfoglalásunkat fejeztük ki.

Budapest, 2024. február 14.

Ajánlott cikkek