noiosszefogas@protonmail.com

Elképesztő egyensúlytalanság tapasztalható ma a női és férfi minőségek között, és ez sajnos kétségbeejtő módon jelen van kicsiben és nagyban egyaránt. Csak rá kell nézni a képre, ami mindent elmond! S ebben a kontextusban senki nem érzi magát jól!   
A Szent NŐISÉG lealacsonyításának egyenes következménye lett ez a felfordulás. A nőkből gyilkológépeket faragtak, a Szent FÉRFI minőségből pedig  fodros miniszoknyás, nyálas pipogya lett.

Az a társadalom, civilizáció, ahol ennyire kificamodnak, megnyomorodnak az Élet alapértékei és a nemi szerepek,  már nagyon beteg, szinte pusztulásra van ítélve. Legfőbb ideje a közmorál általános reformjának, hiszen egyedül a természet rendje adja meg azokat a megmásíthatatlan szabályokat, amik a kozmosz rendjét is uralva, mindent egységben és harmóniában tartanak!

A szakrális rend figyelmen kívül hagyása vezetett a bajhoz, és az az egyetlen, amely visszavezethet a normalitáshoz. Nem a vallások, nem a filozófiai irányzatok, hanem a MAAT rendje, azaz a természet megmásíthatatlan és avulhatatlan törvényei biztosítják a hosszú távú normalitást. Ám ahhoz, hogy valami elindulhasson, le kell zárni ezt, és ki kell mondanunk végre azt, hogy ebből elég! A lépten-nyomon tapasztalt promiszkuitás és mindenféle szellemi-lelki ferdültségek, az emberek identitásvesztése, mind a MAAT figyelmen kívül hagyásából fakadnak.
A szélsőséges viselkedés nem javítható, ha a társadalmak nem képviselik elég erővel a normalitást. Lépten nyomon tapasztaljuk, hogy a férfiak egy része, olykor szélsőségekig elmenve mindent megtesz azért, hogy elnőiesedjen. Másfelől a nők elmennek katonának, harcolnak, férfias sportokat űznek, és mindeközben elfelejtenek Nőnek maradni.
A szakrális hierarchiában pontosan meg van fogalmazva, hogy a Nő a CsaládFő, az Élet adója, a Férfi a CsaládFenntartó, az Élet oltalmazója.  
ASSZONY az Élet Virágát ápoló nőnemű emberi lény, aki önálló felelősség vállalására, másokért bátor áldozathozatalra és felemelő alárendelődésre képes. FÉRFI önálló felelősség vállalására, másokért bátor áldozathozatalra és felemelő alárendelődésre képes, az Életet, az Asszonyt, a családot híven támogató hímnemű ember.
Ahol ezt értik és élik, ott még fellelhető a harmonikus egyensúly a kapcsolatban, a családban.
Bár az élet adása hagyományos szerepeket ró a nőre, mégis óriási tévhit, hogy a nőnek csak és kizárólag a fakanál és a gyerekek mellett a helye. A férfi hübrisz mindent is akart és akar, ma már nő is akar lenni, de ennek a betegességnek borzasztó ára van, amit nem szabad tovább fizetni!

Változni és változtatni kell mindenkinek, mert a férfi a fizikai fölény és erőszak alkalmazásával pontosan azt teszi  a családi színtereken, mint nagyban a világban: leural, hegemón szerepet vív ki magának, és mindent igyekszik kénye-kedve szerint előnyére fordítani.

Nem az államok harcolnak egymással, hanem az erőszakhoz és monopolhelyzethez szokott férfiak harcolnak a gyengébbek ellen. Minden az erőszakról, és arról szól, hogy kinek van több fegyvere, atomtöltete stb… S ez az egész ugyanabból a szellemi-lelki nyomorúságból fakad!

A férfi alkatilag alkalmatlan a békességre, és a természet törvényei szerint ezért kellett mindig is a női energiák mérséklő szerepe. A férfi erőszak viszont addig ment, hogy mindent kivett a nők kezéből és magához ragadta a véleményformálás jogát is. Lásd muszlim vallás, de a kereszténység sem különb.

 A NŐKnek  elképzelhetetlenül hatalmas szerepük van és lesz abban, hogy önmaguk nagyszerűségére ráébredjenek,  határozottan, összefogva kiálljanak egy sokkalta szebb, boldogabb emberszerető és embert tisztelő korszak megteremtésében! Tehát változást várni úgy, hogy a bölcs NŐKet továbbra is pellengérre állítják és csak a saját meséjüket akarják hallani, nem megbékéléshez, hanem világégéshez vezet!
A szakrális vezetőnek minden körülmények között erős, bölcs és határozott Nő-nek kell lenni, ahhoz, hogy a tobzódásra hajlamos férfi energiákat képes legyen megzabolázni. Ezt csak azok utasítják el, akik valójában nem a békességet, a nemzeti és a világ békességet választják. Az ilyenek, ha bármilyen szerepkörben el is fogadnak nőket, azok csak olyanok lehetnek, akik legfeljebb ablakot vágnának a börtönükre és nem a szabadságot óhajtják. Csak a megalkuvó és behódoló nőket fogadják el. Akik szabadok, és valóban a Szent Nőiség útját járják, azokat a korábbi közmegegyezések folytán megbélyegzik, kiutálják és a legdurvább karakterrombolást viszik végbe rajtuk…mert a NŐ nem győzedelmeskedhet! 
A probléma ezzel az, hogy ez egy bolygószintű globális beteg jelenség, amelytől az egész emberi faj szenved. Ilara számtalanszor elmondta, hogy a társadalmi átalakulást a női-férfi szerepkörök helyre rakásával kell kezdeni, mert másképp nem lehet REND. Vissza kell menni a kályhához!
A NŐKnek  elképzelhetetlenül hatalmas szerepük van és lesz abban, hogy önmaguk nagyszerűségére ráébredjenek,  határozottan, összefogva kiálljanak egy sokkalta szebb, boldogabb emberszerető és embert tisztelő korszak megteremtésében!
A férfiak többsége megőrült és összezárva pörögnek a saját buborékjaikban. Nem képesek és nem is hajlandóak változni, hiszen az presztízsveszteség…és hova lesz a büszkeség, ha nincs ki felett uralkodni? 
Ideje volna felismerni, hogy ez a képlet működteti a világot:
Erőszakosak/Normálisak = Féfiak/Nők  
Vagyis az erőszakosak úgy viszonyulnak a normalitáshoz, ahogy férfiak a nőkhöz. A képlet legkönnyebben úgy hatástalanítható, ha a férfiak magukhoz térnek, de nem úgy, hogy körömcipőt húznak és kilakkozzák a körmeiket, hanem elkezdenek partneri viszonyt kezdeni azokkal a NŐKkel is, akik nem az ő nótájukat fújják. ..és ha ez kicsiben megy, akkor a világpolitika is rájön, hogy a valaha volt vezetői presztizs mindenáron való megtartása iránti küzdelem csak felemészti az életet!

Ajánlott cikkek