Email:

info.noi.osszefogas@gmail.com

Sacra Hungarorum- Szakrális Magyarország- és Ilara

Ez a két név összefonódott a köztudatban, hiszen Ilara volt az, aki életre hívta a Sacra Hungarorumot. Itt és most az ő feladata lett, hogy segítsen a Magyarságnak elérni azt az Istentől szánt helyét és szerepét a világban, ami sajnos csak egy álomkép lehetett eddig. 

Az emberek nagy része ösztönösen törekszik a jóra, az építő, értékteremtő életre, míg vannak olyanok, akik semmi másra nem jók, csak a rombolásra, tombolásra és a valódi értékek bemocskolására. Rettenetesen szörnyű, hogy ma az utóbbi romboló, kegyetlen, embergyűlölő egyedek kezében van az egész világ sorsa. 

Emiatt tartunk ott, ahol! 

A jelenlegi, magukat vezetőknek tartató pokolfajzatok már túl régóta rombolnak és ártanak úgy a bolygónak, mint a valóban jóra törekvő embereknek! A romboláson túl két dologhoz értenek még profi módon, ez pedig a hazudozás és a megtévesztés. Ők valóban igazi szemfényvesztők! Képesek voltak elérni, hogy a gyanútlan, jó indulatú emberek megvakuljanak és elhiggyék a hazugságaikat. Mára annyit hazudtak már, hogy lassan kifogynak a trükkökből. Nem maradt már más lehetőségük, mint a teljes tudatkontroll.

E miatt kell, hogy a “világ járvány” leple alatt rávegyék a gyanútlan embereket az oltásra, mely egyeneságilag kaput nyit egy központi tudat-irányításra a benne lévő nanobotok (mesterséges apró, távirányítható gépek) által működtetett robotlétre. Arra a létre, ahol már nincs senkinek önálló gondolata, érzelmei, melyek hiányában az ember megszűnik ember lenni! Azt gondolom, hogy ezt a fajta létezést egyetlen értelmes, lélekkel bíró, tehát érző ember sem szeretné megérni! Pedig, ha nem teszünk ellene semmit, akkor nagyon gyorsan megtapasztalhatja mindenki! 

Ilyenkor szokott felvetődni az a mondat, hogy ” mit tehetnék ellene, hiszen minden hatalom a kezükben van”.

Igen látszólag, de adódott egy Istentől rendelt segítség, amit Ilara hozott el a Magyarság és az egész emberiség megmentésére! 

Ez egyrészről az Élet kánon, amely az egyetlen jól működtethető Élet- modell. Másrészről a magyarokra vonatkoztatható új társadalmi szerződés, mely a szakrális Magyarország számára írt fundamentális törvénytervezet, melyből később-a Szakrális Magyarország létrejöttével- a véglegesített Alkotmány születhet. Ezen iratokban olyan logikus, igazságos és valóban életképes szabályozás van lefektetve, mely minden építő, érző, lélekkel bíró embernek igazságos jogrendet, és élhető életet kínál. 

A Szakrális Magyarország államformája pánarchia, azaz az isteni, természetes egyetemes ősrend uralma, amely a Nép és az egyes emberek számára magas fokú döntési szabadságot, rendet, békességet és általános népjólétet jelent.” (idézet a Szakrális Alkotmány tervezetből)

A szakralitás azt jelenti, hogy a Természet, azaz Isten rendjével harmóniában működő. Ez az egyetlen valóban élet-támogató lét-lehetőség, melytől a gonoszság miatt teljesen eltávolodott az emberiség. Ez pedig megbosszulja magát, mert miattuk semmi nem működhet rendeltetésszerűen. Mivel a természet rendjét szándékosan zavarják meg az ártó erők, ezért nem is várható el, hogy amíg ők uralkodnak helyre állhasson a harmónia. Bár, ez soha nem is volt a célja a gonosz erőknek! Számukra a káosz az épp megfelelő közeg!

Sokan róják fel azt, hogy Ilara miért nem mutatja az igazi arcát, miért mutatkozik folyamatosan fátyol alatt. Túl azon, hogy a személyét nem könnyen fogadják el, még elképzelhetetlennek is tartják, hogy az általa felkínált lehetőség megvalósítható, ezért csípőből el is utasítják. 

Valójában nem kell ezen nagyon csodálkozni, hiszen a hazug, folyamatosan félre vezető, a jelenlegi hatalmat képviselők azt a képet rögzítették a köztudatban, hogy nincs más megoldás, csak is az, amit ők adnak az embereknek. 

Nagyon furcsa, hogy az álszent, erőszakos vezetőknek bár látható az arca, látszik, ahogyan kimondják a szavakat a szájukkal- melyek szinte kivétel nélküli ártó hazugságok-, azt nem tartják a legtöbben rossznak, vagy beletörődve elfogadják. Pedig sokan tisztában vannak vele, hogy bármit is mondjanak annak az ellenkezője fog történni. A valóságban semmi jóra nem lehet számítani tőlük, mert minden tettük az emberek ellen van és ezt, az utóbbi időkben többszörösen be is bizonyították! Bűnöző, tolvaj, gaztevők törnek pálcát, és ítélnek el embereket, akik sok esetben vétlenek! Ma már szinte mindenki tudja, hogy az igazságszolgáltatás helyett csak jogszolgáltatás van, és ebből az következik, hogy maguknak írják a törvényeket, így a hétköznapi Embereknek csak kötelességeik vannak, de jogaik már nincsenek!

Ilara nem mutatja az arcát még- mert eljön a fátyol levételnek is az ideje-, de amit mond, az mind olyasmi, ami csakis az emberek javát szolgálja! Bár egyelőre talán még kevesen látják az eredményeit, de már, a szenzibilisebbek érezhetik is a jótékony hatását a tetteinek. Ő minden értelmes, normális, Életet támogató, magas rendű jövőt építeni szándékozó kezdeményezést üdvözöl, és támogat!

Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy Ilara az alapokat fekteti le, de az építkezést a szabadon, és igazságosan élni akaró embereknek kell véghez vinni! 

Az Élet -kánonban leírtak hatalmas jelentőségűek a megmaradni akaró Emberek és a Bolygó számára! Mivel a gonosz erők hosszú ideje csakis a pusztítást támogatják, így az egész bolygó sorsa komoly bajba került! A folyamatos kizsigerelés, a élet bölcsőjének a totális megbecstelenítése megbosszulja magát! A Bolygó- Föld anya-, szinte belefullad a felbecsülhetetlen mértékű károkozásba!

Haldoklik! 

Viszont, ha ő meghal, mi biztosan nem élhetünk itt tovább! 

Vissza kell térni a Természet Rendje szerinti életvitelhez! 

Az Élet-kánon segítséget nyújt ebben, nem csak a Magyar Embereknek, hanem az egész Emberiségnek!

Emiatt, lehetőség adódik arra, hogy az Emberek végre kialakíthassák azt az élet-teret, életminőséget, amire mindig is vágytak, és ami, mellesleg Istentől rendelten meg is illeti őket! 

A bolygó- Föld anya-, a női minőség alap mintája. A termékenység, az élet, a jólét, a boldogság megteremtője, hordozója. Úgy, mint ahogyan az Isten által megteremtett nők is! A gonosz erők ezt a minőséget rombolják és mocskolják be a kezdetektől, lerángatva az általuk megteremtett mocsokba! E miatt bánnak úgy a nőkkel, mint a bolygóval! Tiszta értékrendű és érzületű nők nélkül csak is egy aberrált, fals és elferdült világ létezhet!

Ezt a tendenciát és rombolás modellt meg kell szüntetni, fel kell számolni, ha az Emberiség még élni szeretne!

A gonosz hatalmát az Ember óvatlan jóhiszeműsége adja! Véget kell vetni a tévelygéseknek! Ki kell nyitni mindenkinek a szemét, a fülét és a szívét is! 

Az ártó erőktől jövő hazugságok már napvilágra kerültek, a bűnösök már tisztán látszanak, tehát EL KELL UTASÍTANI ŐKET! 

Minden, ami tőlük jön csak is arra irányul, hogy még jobban elgyengítse, szétzilálja a még megmaradt erejét a jóknak! 

Nincs szükségetek a hazugságaikra! Ne adjatok többé teret az ember- ellenes terveiknek! 

Van másik út! Akkor is, ha azt még most nem látjátok tisztán!

Ha csak fele annyi bizalmat adtok a Jó élet megvalósítása tervének, mint amennyi erőt a rettegésnek, akkor már is győzhet a Jó!

Többé már nem lesz olyan semmi, amilyen volt, nem maradt már csak két út! Vagy rettegve megszűnik az Emberiség Embernek lenni, vagy oda áll a Szakrális alapú (természettel harmonikus) élet lehetősége mellé! Ez az utolsó szalmaszál, melyet Isten nyújt az Emberiségnek!

Választani kell: Az Élet kánonja által kínált aranykorba vezető út, vagy a Pusztulás tragédiája között!

Csatlakozzatok, éljünk együtt boldogan és értékesen a Szakrális Magyarországban! 


Az Élet kánonja és a Szakrális Magyarország részletes leírását megtalálhatja mindenki az Ilara által írt Sacra Hungarorum könyvekben, vagy a www.sacrahungarorum.com oldalon.

Hirt Elvíra

Ajánlott cikkek

5 410 Hozzászólás